مدیریت ریسک و اداره بحران ها در حوزه فعالیت ما کدم‌اند و چطور می‌توان بهتر آن‌ها را مدیریت کرد؟

چگونه است که افراد در یک فرهنگ ، سازمان یا بخشی از یک شرکت واقعه یا موضوعی را به‌عنوان ریسک برای خود تلقی می‌کنند؟

چطور می‌توان مطمئن شد که یک مدل مدیریت ریسک و بحران  قادر به تشخیص ، اندازه‌گیری، و کنترل ریسک‌های تهدیدکننده یک سازمان در آینده است؟

در بحث سازمانی می‌توان گفت که تمامی این نشان‌دهنده شروع یک‌روند و رژیم جدید در شکل‌گیری سازمان‌هاست.

به عبارتی رهبری، مدیریت، و کلاً تصمیم‌گیری‌های کوچک و کلان در سازمان‌ها به‌سختی می‌توانند از این قاعده جدید و بعضاً ناخواسته مستثنا باشند . اگرچه ممکن است برخی سازمان‌ها در برخی عرصه‌ها مانند مدیریت پروژه اقدام به پیاده‌سازی مدیریت ریسک به‌صورت مقطعی کرده باشند لیکن معرفی و پیاده‌سازی یک چارچوب راهبردی درزمینهٔ ریسک و مدیریت بحران در تمامی سطوح اینک می‌تواند نه‌تنها جزو اساسی‌ترین نیازهای سازمان برای رقابتی‌تر شدن در سالهای آینده باشد بلکه بر دیدگاه و توانایی مدیریتی سازمان ازلحاظ تصمیم‌گیری در شرایط دشوار و مبهم بحرانی نیز تأثیر بگذارد .

به‌عبارت‌دیگر هدف طراحی یک سیستم/چارچوب/مدل پشتیبان تصمیم‌گیری جهت حمایت از مدیران/کارشناسان در موقعیت‌های مختلف تصمیم سازی و تصمیم‌گیری مبتنی بر مدیریت ریسک چه در شرایط عادی و چه در شرایط بحرانی است که بتوان تا حد امکان به اهداف از قبیل موارد ذیل بسته به نیاز مشتری رسید:

شناسایی و رصد انواع ریسک در وظایف یا فعالیت‌های سازمان مانند استراتژی، بازرگانی، مهندسی ، شهرت و …

خدمات توسط هوش برتر تجارت در حوزه مشاوره و آموزش مدیریت ریسک :

مشاوره مدیریت ریسک

آموزش مدیریت ریسک

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت ریسک

معرفی و پیاده‌سازی یک سیستم،چارچوب،مدل مدیریت ریسک

مدیریت ریسک در واحدهای مختلف و یا کل سازمان بسته به نیاز مشتری